Menu Close

Home

Upcoming Events

No event found!

iCal

Recent Events

No event found!
Load More

Recent Publications

28 entries « 4 of 4 »

Qiang, Xiaogang; Loke, Thomas; Montanaro, Ashley; Aungskunsiri, Kanin; Zhou, Xiaoqi; O’Brien, Jeremy L; Wang, Jingbo B; Matthews, Jonathan CF

Efficient quantum walk on a quantum processor Journal Article

Nature communications, 7 (1), pp. 1–6, 2017.

Abstract | Links:

28 entries « 4 of 4 »
More publications